Publikációk

Publikációk

 

Agnes, Tuka

Pécs a többszintű kormányzás csapdájában. Szerk.: Tuka Ágnes – Glied Viktor Kiadta: IDResearch/Publikon Kiadó Pécs, 2014. ISBN 978-615-5457-07-4 361. o.

Tanulmányaim: Tuka Ágnes: Létezik uniós kultúrpolitika? 22-38. Schmidt Andrea – Glied Viktor – Tuka Ágnes: Európai Kulturális Fővárosai – a nemzetközi kutatás tanulságai 248-267.

htmlУправление государством в Европе – опыт Венгерской республики

http://eournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__31._aprel_2012_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/tuka.pdf

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕСТНИК     ISSN 2070-1381

Multikulturalizmus az Európai Parlamentben. „Egység a sokféleségben”?!?

In.: Az elkötelezett tanító. Szerk.: Bretter-Glied-Vörös. IDResearchKft/Publikon Kiadó. Pécs, 2012. 153-160. o. ISBN: 978-615-5001-60-4

 

Andrea, Schmidt

Schmidt Andrea – Glied Viktor – Tuka Ágnes: Európai Kulturális Fővárosai – a nemzetközi kutatás tanulságai 248-267 In.: Pécs a többszintű kormányzás csapdájában. Szerk.: Tuka Ágnes – Glied Viktor Kiadta: IDResearch/Publikon Kiadó Pécs, 2014. ISBN 978-615-5457-07-4 361. o.

Towards a common education area in the Visegrad region – University of Pécs, Hungary In: Towards a common education area in the Visegrad region (Nem modalities of co-operation within international relations and European studis programmes, Wydawnictwo Promo, Krakkó, 2012, pp. 65- 75

Legal frames of the participation of Hungarian universities in international agreements with foreign universities In: Towards …. pp. 75 – 78

Közép-Európa – vasfüggönytől az európai integrációig In: Az átalakuló világrend küszöbén, szerk: Grünhut Zoltán – Vörös Zoltán, IDResearch/ Publikon, Pécs, 2013, pp. 59 – 83

The consequence of the EU enlargement – The new borders of the European Union, In: Challenges for the European Union in the Next Decade, szerk: Tarrósy, István – Muilford, Susan, Publikon, Pécs, 2013 pp. 61 – 76

 

István, Szilágyi:

Könyv:

 • Geopolitika Publikon Kiadó, Pécs, 2013.254.o.

Szerkesztések:

Könyvfejezetek:

 • Spain:from the Autonomy Model to the Federalism.The case of Catalonia.In:Minority Politics within the Europe of Regions. (Edited by István Horváth and Márton Tonk).Scientia Publishing House. Cluj-Napoca, The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012.107-123.o.
 • „Szonettek Magyarország nemes hőseiről és jeles eseményeiről.” Egy Kanári-szigeteki költő verskoszorúja Budavár 1686-os visszavételéről. In: Érték és sors. Nemzetpolitika- Kulturális Örökség- Identitás. Magyarságtudományi kutatások. II. (szerkesztette: Garaczi Imre). Veszprémi humán Tudományokért Alapítvány. Veszprém, 2012. 257-265.o.
 • La Unión Europea en el sistema de las relaciones internacionales. Iberoamericana Quiqueecclesiensis,10. Pécs, 2012. 149-167.o.
 • La Constitución de Cádiz. Doscientos años después. Iberoamericana Quiqueecclesiensis,11. Pécs, 2013. 95-111.o.
 • La transición española a la democracia y su influencia en las transiciones a la democracia en la Europa oriental. In:El reto de la gobernabilidad.Europa y la globalización. Capítulo Español de Club de Roma.Ediciones Selvi, Valencia, 2013. 201-221.o.
 • La Unión Europea y América Latina:las cuestiones de una alianza estratégica birregional.In:European Integration:Perspectives and Challanges.How ’Borderless’is Europe?Edited by István Tarrósy, Ágnes Tuka,Zoltán Vörös and Andrea Schmidt.IDResearch LTD/Publikon Publishers, Pécs,2014. 317-331 o.
 • Nemzeti kisebbség Spanyolországban: a katalán eset.
  In:A kisebbségek geopolitikája. VIII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia
  Pécs, 2014.10-19.o.
 • Összegzés – társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában. In: társadalmi válságok, konfliktusok a JÓL-LÉT kontextusában. Szerkesztette: Hervainé Szabó Gyöngyvér és Folmeg Márta. Székesfehérvár, KJF.2014.321-330.o.

Tanulmányok:

 • „Szonettek Magyarország nemes hőseiről és jeles eseményeiről.” Egy Kanári-szigeteki költő verskoszorúja Budavár 1686-os visszavételéről. Valóság, 2012.1. sz.77-80.o.
 • Hungría: veinte años de democracia. Revista de Historia Actual Online. 2012.27. (Invierno). 151-162.o. http://publicaciones.historia-actual.org
 • Katalán tanulságok a Kárpát-medence számára. Közép-Európai Közlemények.2012. 1. sz (V. évfolyam 1. sz. No. 16), 75-86. o.
 • Agg Zoltán- Szilágyi István: Újabb tanulmányok az identitásról. Comitatus, 2012. 9-10. sz.99-100.o.
 • Geopolitika a Mediterráneumban. Comitatus, 2012. 11-12. sz. 15-26.o.
 • Geopolitika Chilében. Acta Scientiarium Socialium. Tomus 2012. 36. szám 23-34.o.
 • Geopolitika a Mediterráneumban – elmélet és gyakorlat. Gazdaságetika 2013. 5. sz. http://www.gazdasagetika.hu/images/folyoirat_pdf/2013_5/szilagyi%20istvan_%20geopolitika.pdf.
 • Nemzeti kisebbség és autonómia kérdés a Kárpát-medencében. Közép-Európai Közlemények. 2013/1-2.sz.(VI. évfolyam 1-2. szám) No. 20-21. 49-63.o
 • A birodalmi retorikától a Portugálul Beszélő Országok Közösségéig. Valóság 2013. 8. sz.24-35. o.
 • Geopolitikai kódok, geostratégiai tényezők és geopolitikai modellek a nemzetközi viszonyok rendszerében. Comitatus (215). 2013 ősz. 8-22. o.
 • La Unión Europea y América Latina: una alianza estratégica birregional. http://www.latinamerica.hu. 2014. 1-32.o.
 • Transylvania:A Historical region in Europe. Revista de Historia Actual Online. 2014.34. (Primavera) 83-87.o. http://publicaciones.historia-actual.org
 • National Minorities and the Question of the Autonomy in the Carpathian Basin.Revista de Historia Actual Online. 2014.34. (Primavera) 87-103.o. http://publicaciones.historia-actual.org
 • István Szilágyi:Hungria,diez años en la Unión Europea:balance y perspectivas. Revista General de Derecho Público Comparado/Comparativ Public Law Review. No. 16.(2014).109-137.o.

 

Norbert, Pap:

 • The everyday life of MuslimsinEast-Central Europe. In: Végh Andor (szerk.) A kisebbségek geopolitikája. VIII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. 203 p.
  Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2012.11.15-2012.11.16. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, 2014. pp. 5-9.
  (ISBN:978-963-642-596-8)
 • M Császár Zs, Csüllög G, Pap N (2013) Internationalisation of a University – “theSecretWeapon” fortheDevelopment of theHungarianProvincial City of Pécs, Hungary. JOURNAL OF SETTLEMENTS AND SPATIAL PLANNING 4:(2) pp. 215-225. (2013)
 • Gonda Tibor, Raffay Zoltán, Pap Norbert Pécs, a possiblegateway city. FORUM GEOGRAFIC 12:(2) pp. 178-186. (2013)
 • Hungary, theBalkans and theMediterranean .Pécs: PublikonBooks, 2013. 212 p.
  (ISBN:978 615 5001 82 6)